SHOP LIST

Kanto

-Little Lemonade Days

〒221-0056
1-10 Kinkocho, Kanagawa Ward, Yokohama City, Kanagawa Prefecture
Yokohama Bay Quarter 4F

TEL: 045-620-5689


Shikoku

● Okauchi API Takamatsu store

〒761-8084
906-1 Ichinomiyacho, Takamatsu City, Kagawa Prefecture

Phone: 087-815-6700

●Okauchi API Marugame store

〒763-0082
2-114 Earthenwarecho Higashi, Marugame City, Kagawa Prefecture

TEL: 0877-22-0592